top

© Ragnar Ekker, The Norwegian Avalanche Warning Service | EAWS

SLOVNÍK

Toto je najväčší svetový slovník snehovej a lavínovej terminológie. V súčasnosti obsahuje viac ako 100 štandardizovaných termínov v 9 jazykoch a je neustále aktualizovaný a rozširovaný. Zobrazené termíny sú najčastejšie používané členmi EAWS a používateľmi ich produktov.

B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
SLOVNÍK

B

Bezpečnostný rozstup

Opatrenie pri pohybe vo voľnom teréne. Dodržiavaním bezpečnostných rozstupov sa redukuje riziko uvoľnenia lavín v lavínovom teréne, (zvýšenie dodatočného zaťaženia). Naopak, pri lyžovaní v strmom teréne bezpečnostné rozstupy znamenajú, že zvýšenému riziku je vždy vystavená len jedna osoba.

Safety spacing Safety spacing

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

C

Chrbát, línia hrebeňa

Dlhý, výrazný horský hrebeň

Rozšírený výklad:
Hrebeň, resp. línia hrebeňa, je výrazná vyvýšenina reliéfu, spájajúca viacero vrcholov.

Ridgeline Ridgeline

© Thomas Mariacher

SLOVNÍK

D

Denné zmeny, zmeny v priebehu dňa

Vývoj lavínového nebezpečenstva v priebehu dňa. Počas dňa sa lavínové nebezpečenstvo môže výrazne líšiť. Pre typickú jarnú situáciu je charakteristické: skoro ráno po jasnej noci je nízke lavínové nebezpečenstvo, ktoré sa a v priebehu dňa sa zvyšuje vplyvom slnečného žiarenia a denného otepľovania.

Daytime changes Daytime changes

© Avalanche Warning Service Tyrol

Diaľkové uvoľnenie

Uvoľnenie doskovej lavíny na diaľku dodatočným zaťažením (lyžiar, freerider..)

Vo všeobecnosti pri diaľkovom odtrhnutí, dôjde k spustenie lavíny mimo lavínovej dráhy. Aj na dialku odtrhnutá lavína môže strnúť, alebo zasypať človeka, ak zasiahne miesto z ktorého bolo odtrhnutie vyvolané.

Remote triggering Remote triggering

© Avalanche Warning Service Tyrol

Dlhovlnné vyžarovanie

Snehová pokrývka vyžaruje dlhovlnné žiarenie do atmosféry. Za jasného počasia sa povrch snehu výrazne ochladzuje (až o 20°C) oproti teplote vzduchu.

Outgoing longwave radiation Outgoing longwave radiation

© foto-webcam.eu

Dodatočné zaťaženie

Malé dodatočné zaťaženie

 • jeden lyžiar/snoubordista, plynulo jazdiaci, bez pádov
 • skupina s dobrými rozstupmi (minimálne 10 m) dodržujúca odstupy
 •  turista so snežnicami

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Peter Plattner

Veľké dodatočné zaťaženie

 • dvaja alebo viacerí lyžiari, snoubordisti, atď. bez rozstupov (alebo bez intervalov)
 • vozidlo na úpravu zjazdoviek
 • výbuch
 • osamelý turista/horolezec

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Dosková lavína

Náhle uvoľnenie snehovej dosky na horskom svahu

Slabo previazané vrstvy v snehovej pokrývke vytvárajú klznú plochu, po ktorej sa lavína pohybuje. Odtrh má ostré hrany a je kolmý na zosúvajúcu sa masu snehu.

Slab avalanche Slab avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Dutinová inoväť, pohárikovité kryštály

Veľké, duté kryštály, ktoré majú na povrchu hrany, vrúbky a vlnky

Vznikajú konštruktívnou metamorfózu, v dôsledku veľkých teplotných rozdielov

Charakteristická veľkosť zrna: 2 až 5 mm, prípadne aj viac

Dutinová inoväť je vrstva pohárikovitých kryštálov, častokrát je to slabá, kritická vrstva.

Pozri tiež: www.snowcrystals.it

Depth hoar Depth hoar

© Lukas Ruetz

Dĺžka lavíny

Celková dĺžka lavíny meraná od najvyššieho bodu odtrhu až po najnižší bod nánosu.

Avalanche length Avalanche length

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

E

Exponovaný

Expozícia voči vetru, slnku, lavínam, alebo všeobecne iným nebezpečenstvám.

Exposed Exposed

© Avalanche Warning Service Tyrol

Exponovaný dopravný koridor

Časť cesty, železnice, alebo podobnej infraštruktúry ohrozenej v dôsledku lavínového nebezpečenstva.

Exposed transportation route Exposed transportation route

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

F

Firn

Sneh akumulovaný za posledné roky, zvyčajne na povrchu ľadovcov. Je intenzívne premenený striedaním topenia a zamŕzania, ako aj vďaka tlaku horných vrstiev snehu

Častokrát sa ako firn označuje vrchná zmäknutá kôra snehu, ktorá vznikla zamŕzaním a rozmŕzaním v pokročilej zimnej sezóne. (Pozri tiež: Jarný sneh)

Firn Firn

© Avalanche Warning Service Tyrol

Firnové zrkadlo

Veľmi tenká vrstvička ľadu na povrchu snehovej pokrývky, vytvorená spolupôsobením solárneho žiarenia, topenia, vetra a vyžarovania

Na jar majú slnkom osvietené svahy sklovitý povrch vďaka vysokej odrazivosti firnového zrkadla.

Firn mirror Firn mirror

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

H

Hrana svahu, lom terénu

Miesto, kde svah začne byť výrazne strmší a veľmi náchylný na akumuláciu vetrom unášaného snehu.

Slope discontinuity Slope discontinuity

© Avalanche Warning Service Tyrol

Hranatorznné snehové kryštály, zrná

Snehové zrná s viacerými plôškami a ostrými hranami, ktoré vznikli konštruktívnou metamorfózou

Typická veľkosť snehového zrna: 0.5 až 3 mm

Pozri tiež: www.snowcrystals.it

Faceted snow crystals Faceted snow crystals

© www.snowcrystals.it

Hranica lesa

Nadmorská výška, po ktorú rastie les, je podmienená kultúrou lesa a klimatologickými faktormi.

Vo Švajčiarsku:

 • Južné Alpy a predhorie Álp: 1650 – 1850 m
 • Severný hlavný Alpský hrebeň: 1800 – 2000 m
 • Engadin, suché vnútorné Alpy: 2000 – 2200 m

Vo Francúzsku:

 • Severné Prealpy a Bellodone: 1700 – 1900 m
 • Vnútroné a s severené Alpy: 1900 – 2100 m
 • Južné Alpy: 2000 – 2200 m
 • Pyreneje bez Východných Pyrenejí: 1600 – 2300 m
 • Východné Pyreneje: 2100 – 2400 m
 • Korzika: 1900 – 2150 m

V Taliansku:

 • Západné Alpy: 2000 – 2200 m
 • Východné Alpy: 1800 – 1900 m
 • Apeniny: 1700 – 1800 m

V Pyrenejách:

 • Navarské Pyreneje: 2100 – 2300 m
 • Aragonské Pyreneje: 2100 – 2300 m
 • Katalánske Pyreneje: 2100 – 2400 m

V Rumunsku:

 • 1800 m

Na Slovensku:

 • 1500 – 1600 m

Tree line Tree line

© Avalanche Warning Service Tyrol

Hranica sneženia

Nadmorská výška, od ktorej zrážky vypadávajú prevažne vo forme snehu a ostávajú ležať na zemi

V priemere leží 300 m pod nulovou izotermou. Pri intenzívnych zrážkach a/alebo v uzavretých údoliach, môže ležať až 600 m pod nulovou izotermou.

Snow fall level Snow fall level

© Avalanche Warning Service Tyrol

Hrebeň

Úzky horský hrebeň.

Ridge Ridge

© Thomas Mariacher

Hrúbka / výška odtrhu

Hrúbka dosky v odtrhu meraná zvislo.

Fracture depth Fracture depth

© Avalanche Warning Service Tyrol

Hrúbka dosky

Hrúbka dosky v odtrhu, meraná kolmo na svah.

Slab thickness Slab thickness

© Avalanche Warning Service Tyrol

Hrúbka snehu

Hrúbka snehovej pokrývky meraná kolmo na svah.

Snow thickness Snow thickness

© Gerhard Figl

Hustota snehu

Hmotnosť snehu na jednotku objemu. Sneh môže mať veľmi rôzne hustoty:

Typ snehu  Hustota [kg/m³]
veľmi ľahký nový sneh approx. 30
nový sneh approx. 100
plstnatý sneh 150 – 300
okrúhlozrnný sneh 250 – 450
hranatozrnný sneh 250 – 400
dutinová inovať 150 – 350
mokrý sneh 300 – 600
firn 600 – 830
glaciálny ľad approx. 900
čistý ľad 917

Snow density Snow density

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

I

Izotermická snehová pokrývka

Teplota je rovnaká v celom profile snehovej pokrývky

Typická jarná situácia, keď sa teplota snehu v celom profile udržuje na 0°C. Snehová pokrývka je častokrát vlhká, alebo mokrá a stráca svoju pevnosť.

Isothermal snow cover Isothermal snow cover

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

J

Jarný sneh/firn

Hrubozrnný, vlhký sneh, ktorý vzniká na jar opakovaným roztápaním a opätovným zamŕzaním povrchových vrstiev snehovej pokrývky

Pozri aj: Firn

Corn snow Corn snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

K

Kaša

Oddelené, okrúhle, častice kompletne ponorené vo vode (obsah tekutej vody > 15% (volume fraction)).

Slush Slush

© Sam Colbeck

Klzná plocha

Pôda, alebo taká vrstva v snehovej pokrývke, na ktorej sa lavína po zlome kĺže

Pozor:
Nezamieňať so slabou vrstvou

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Konsolidácia

Pozri: Zvyšujúca sa pevnosť (vrstvy snehu)

Konštruktívna premena snehu

Premena suchého snehu pri vysokých teplotných rozdieloch vnútri snehovej pokrývky: snehové zrná narastajú a vznikajú rovinaté plochy, hrany a rohy; nakoniec vznikajú veľké, duté, pohárikovité kryštály; hranatozrnné vrstvy sú zväčša slabé a znižujú stabilitu snehovej pokrývky

Doplňujúca poznámka:
Proces je urýchlený na tienistých miestach s nízkou snehovou pokrývkou a veľkými teplotnými rozdielmi. Pri trvalejších chladných obdobiach  tento proces prebieha aj na povrchu snehu.

Kinetic metamorphism Kinetic metamorphism

© Lisa Manneh

Kritická hĺbka nového snehu

Čerstvo napadnutý sneh, tým že pôsobí ako dodatočné zaťaženie na staršie vrstvy snehovej pokrývky, môže zvýšiť lavínové nebezpečenstvo. Pri nepriaznivých podmienkach, napr. zlé vrstvenie, nízke teploty, silný vietor, aj niekoľko cm môže byť rozhodujúcich. Pri priaznivých podmienkach, napr. stabilná snehová pokrývka, slabý vietor, dokonca aj 50 cm snehu nepredstavuje žiadny problém.

Critical depth of new fallen snow Critical depth of new fallen snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

Kritická vrstva

Vrstvy v snehovej pokrývke s veľmi malou pevnosťou, od ktorých môžu vznikať praskliny, ktoré sa šíria ďalej

Typické kritické vrstvy sú: zasnežená povrchová inoväť, hrantozrnný sneh a prikrytý nový voľný sneh.

Weak layer Weak layer

© Avalanche Warning Service Tyrol

Krúpky

Zvláštna forma zrážkových častíc, tvoriacich sa v atmosfére

Vzniká, keď sa podchladené kvapôčky vody prichytia na ľadový kryštál.

Charakteristická veľkosť zrna: ≤5 mm

Pozri tiež: www.snowcrystals.it 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Kuloár

Strmý žľab, väčšinou v blízkosti hrebeňa a ohraničený skalami. Často vyplnený suťou. Časté miesto tvorenia návejov / nánosov previateho snehu.

Couloir Couloir

© Thomas Mariacher

Kôra

Vrstva tvrdého snehu, ktorá vznikla vplyvom zamŕzania a rozmŕzania, alebo pôsobením vetra.

Crust Crust

© Avalanche Warning Service Tyrol

Kĺzavý splaz, kĺzavá lavína

Pomalý kĺžuci pohyb snehovej pokrývky na mokrej zemi, trávnatých svahoch, alebo skalných platniach. Rýchlosti sa pohybujú od niekoľkých mm po niekoľko metrov za deň

V dôsledku rozdielneho kĺzania sa častokrát vytvárajú nátrže a trhliny.

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Michael Auckenthaler

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Kĺžuci sneh

Pomalý kĺžuci pohyb snehovej pokrývky na mokrej zemi, trávnatých svahoch, alebo skalných platniach. Rýchlosti sa pohybujú od niekoľkých mm po niekoľko metrov za deň

V dôsledku rozdielneho kĺzania sa častokrát vytvárajú nátrže a trhliny.

 • © Alex Holaus

 • © Jonathan Flunger

SLOVNÍK

L

Lavína

Rýchlo sa pohybujúca masa snehu s objemom väčším ako 100 m³ a minimálnou dĺžkou 50 m.

Avalanche Avalanche

Lavína z mokrého snehu

Lavína z mokrého snehu sa pohybuje pomalšie ako suchá lavína a zvyčajne má aj kratší dosah

Každopádne vytvára väčší nárazový tlak na prekážky kvôli väčšej hustote snehu.

Wet snow avalanche Wet snow avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Lavína z voľného snehu; lavína s bodovým odtrhom

Lavína z mokrého snehu sa pohybuje pomalšie ako suchá lavína a zvyčajne má aj kratší dosah

Každopádne vytvára väčší nárazový tlak na prekážky kvôli väčšej hustote snehu.

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Lavínové správy, informácia o lavínovej situácii

Nformácia o lavínovej situácii poskytuje detailné informácie o snehovej pokrývke a lavínovej situácii.

Lavínové nebezpečenstvo je hodnotené podľa 5-dielnej Európskej stupnice lavínového nebezpečenstva.

 • © Avalanche.report

 • © SLF

 • © NVE

 • © Avalanche Warning Service Bavaria

Lavínové územie, ohrozená zóna

Miesto, kde sú ľudia alebo objekty ohrozené lavínami

Pozor:
V lavínovej správe zvyčajne označuje miesto, kde dodatočné zaťaženie môže viesť k uvoľneniu lavíny.

Lavínový nános

Sneh uložený lavínou

V údoliach sú lavínové nánosy viditeľné dlhšiu dobu.

Avalanche deposit Avalanche deposit

© Avalanche Warning Service Tyrol

Lokálny

Územie obmedzené len na určité svahy, alebo povodia

V rámci jedného regiónu môžu prevládať rôzne lokálne lavínové situácie.

Lámavá kôra

Povrchová kôra, ktorá pri chôdzi kolabuje.

Breakable crust Breakable crust

© Avalanche Warning Service Tyrol

Ĺadová kôra

Vrstva tvrdého snehu, ktorá vznikla procesom topenia a zamŕzania; zvyšuje pevnosť povrchu snehovej pokrývky.

Melt-freeze crust Melt-freeze crust

© Avalanche Warning Service Tyrol

Ĺadová lamela

Tenká ľadová vrstvička v snehovej pokrývke, ktorá vznikla dažďom, alebo procesom topenia a zamŕzania, v ktorej nie sú badateľné jednotlivé snehové zrná.

Ice lense Ice lense

© Martin Berner

Ĺadová lavína

Ľadovec, ktorý sa odtrhne a rúti sa pod strmé svahy, niekedy sa vytvorí aj prachová lavína, ktorá zmetie sneh pozdĺž lavínovej dráhy. Ľadové lavíny opakovane spôsobili rozsiahle katastrofy.

Rok Miesto
1895 Altels (CH) 6 obetí, 158 ks zabitého dobytka
1965 Mattmark (CH) 88 obetí
1970 Huascaran (Peru) lavína s následným bahnotokom, 18 000 obetí

Ice avalanche Ice avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

M

Malá mierka

Svahy a ich okraje rôznej rozlohy, od niekoľkých metrov do približne 20 m.

Small scale Small scale

© Avalanche Warning Service Tyrol

Metamorfóza vetrom, mechanická premena snehových kryštálov

Mechanická premena kryštálu snehu spôsobená vetrom, ktorý odstráni ramená snehových kryštálov

Táto situácia môže nastať v atmosfére pri snežení, alebo aj na zemi. Výsledkom sú záveje, vankúše, alebo snehové dosky.

Pozri tiež: Zaokrúhľovanie snehových zŕn

Wind metamorphism Wind metamorphism

© Avalanche Warning Service Tyrol

Množstvo nového snehu

Množstvo nového snehu napadnutého za určité obdobie, napr. tri dni.

Možný, potenciálny

Udalosť ktorej pravdepodobnosť že nastane, nepresahuje 50%.

Mulda

Okrúhle alebo pozdĺžne prehĺbenie terénu, alebo svahu, kde sa hromadí sneh.

Bowl Bowl

© Thomas Mariacher

SLOVNÍK

N

Nadmorská výška

Územie v rámci určitej nadmorskej výšky (presnosť  ± 100 m)

 • vysokohorské oblasti: nad 3000 m nad morom
 • vysoké polohy: od 2000 do 3000 m nad morom
 • stredné polohy: 1000 m – 2000 m nad morom
 • nízke polohy: pod 1000 m nad morom

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Najmä (s vysokým dodatočným zaťažením)

Vo všeobecnosti, lavíny môžu byť vyvolané vysokým dodatočným zaťažením, v ojedinelých prípadoch aj minimálnym dodatočným zaťažením

Poznámka:
V lavínových správach sa výraz používa pri lavínovom nebezpečenstve.

Napätia (v snehovej pokrývke)

Napätia na spojoch medzi jednotlivými zrnami vo vrstve snehu, spôsobené váhou a plazením nadložných snehových vrstiev.

Stress Stress

© Avalanche Warning Service Tyrol

Svah, na ktorý vietor navial veľké masy snehu.

Wafted slope area Wafted slope area

© Avalanche Warning Service Tyrol

Nebezpečenstvo

Stav, okolnosť alebo proces, pri ktorom môžu vzniknúť škody (Situácia, ktorej výsledok môže byť zničenie a/alebo zranenie).

Danger Danger

© Avalanche Warning Service Tyrol

Nestabilný

Strata pevnosti

Unstable Unstable

© Avalanche Warning Service Tyrol

Nový sneh

Zo súčasných, alebo nedávnych zrážok čerstvo napadnutý sneh, ktorý sa ešte nestihol premeniť, zhutniť ani sadnúť

Charakteristická veľkosť zrna: 1 až 3 mm

Obdobie posledného sneženia je zvyčajne uvedené v lavínovej správe.

New fallen snow New fallen snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

Nulová izoterma

Nadmorská výška, kde je teplota vzduchu 0°C.

Náchylné na uvoľnenie

Snehová pokrývka, alebo vrstva, ktorá má tendenciu sa uvoľniť pri dodatočnom zaťažení.

Prone to triggering Prone to triggering

© Avalanche Warning Service Tyrol

Nárast výšky snehovej pokrývky

Nárast výšky snehovej pokrývky za určité časové obdobie.

Svah otočený k smeru vetra

Windward slope Windward slope

© Avalanche Warning Service Tyrol

Svah otočený k smeru vetra.

Windward slope Windward slope

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

O

Oblak snehu

Sneh unášaný vetrom smerom od hrebeňa, alebo vrcholu.

Snow plume Snow plume

© Avalanche Warning Service Tyrol

Odtrhová zóna

Časť terénu, kde sa uvoľňujú lavíny.

Starting zone Starting zone

© Avalanche Warning Service Tyrol

Ohrozená dopravná cesta

Dopravná tepna v blízkosti svahu potenciálne ohrozená lavínami.

Endangered traffic route Endangered traffic route

© Avalanche Warning Service Tyrol

Okrúhlozrnné snehové kryštály

Malé, guľaté zrná vznikajúce zaokrúhľovaním snehových kryštálov

Charakteristická veľkosť zrna: 0,2 – 0,5 mm

Pozri tiež: www.snowcrystals.it

Rounded snow grains Rounded snow grains

© www.snowcrystals.it

Orientácia

Smer svahu k svetovým stranám podľa kompasu; napr. severný svah je orientovaný smerom na sever.

Aspect Aspect

© TIRIS maps

Osvietený svah

Terén ovplyvnený priamym slnečným žiarením

Typické, slnkom osvetlené svahy sú orientované od východu, cez juh, po západ, v závislosti od denného postavenia slnka.

Sunny slope Sunny slope

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

P

Pevnosť (snehu)

Schopnosť odolávať zaťaženiu(odolnosť voči rozpadu). Záleží na rozsahu a kvalite spojenia medzi snehovými kryštálmi.

Plstnatý sneh

Nepravidelné, vidlicovité snehové častice, ktoré vznikli zaokrúhľovaním pôvodného snehového kryštálu
Časti pôvodného snehového kryštálu sú ešte stále viditeľné

Charakteristická veľkosť je 1 – 2 mm

Pozri tiež: www.snowcrystals.it

 • © Lisa Manneh

 • © EAWS

Povrchová dosková lavína

Dosková lavína, ktorá sa nekĺže po zemi ako základová lavína.

Surface layer slab avalanche Surface layer slab avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Povrchová inoväť

Priesvitné, často ploché kryštály, tvoriace sa na snehovej pokrývke v dôsledku vlhkého vzduchu, ktorý sa usadí na jej povrchu

Tvorí sa najčastejšie počas chladných, jasných a vlhkých nocí. Akonáhle je dutinová inoväť pokrytá novým snehom, stáva sa z nej jedna z najkritickejších vrstiev pre vznik doskových lavín.

Pozri tiež:  www.snowcrystals.it

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Povrchová kôra

Kôrovitá vrstva na povrchu snehovej pokrývky.

Surface crust Surface crust

© Avalanche Warning Service Tyrol

Prachová lavína

Lavína (často dosková) z jemnozrnného suchého snehu, v ktorej je väčšina snehu turbulenciami rozptýlená vo vzduchu a vzniká snehový mrak.

Dosahuje rýchlosti 100 – 300 km/hod; pred prachovou lavínou vzniká silná tlaková vlna, ktorá môže spôsobiť škody aj pred nánosom.

Powder avalanche Powder avalanche

Praskajúce trhliny

Náhle praskanie krehkej snehovej pokrývky; jasný znak napätia a nestability.

Shooting crack Shooting crack

© Avalanche Warning Service Tyrol

Pravdepodobné (niečo je pravdepodobné)

Udalosť, ktorej pravdepodobnosť že nastane je vyššia ako 50%.

Premena snehu (metamorfóza snehu)

Proces, ktorý mení tvar a veľkosť snehových zŕn v snehovej pokrývke.

 • © Lisa Manneh

 • © Lisa Manneh

Premena topením a zamŕzaním

Keď sa teplota snehu zvýši na 0°C, vytvorí sa zmes ľadových kryštálov a vody. Ich štruktúra je slabá, ale pevnosť sa zvyšuje spätným zmŕzaním.

Prenášaný sneh

Vetrom spôsobené premiestňovanie snehu sa vyskytuje pri rýchlostiach vetra vyšších ako približne 4 m/s pre voľný sneh, približne 10 m/s pre ubitejší sneh.

Doplňujúca poznámka:
Prenos snehu vetrom stúpa s treťou mocninou rýchlosti vetra. Dvojnásobná rýchlosť vetra znamená osemnásobné množstvo previateho snehu. Maximum prenosu sa dosiahne pri rýchlosti 50 až 80 km/hod. Pri vyšších rýchlostiach je prenos snehu znížený.

Transported snow Transported snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

Prevej

Vetrom vytvorená prevísajúca masa snehu, zvyčajne sa vytvára pri ostrých zlomoch terénu ako sú hrebene.

Cornice Cornice

© Avalanche Warning Service Tyrol

Previevaný sneh – vysoko zvírený sneh

Sneh je premiestňovaný nad povrchom snehovej pokrývky až do výšky približne 2 m (viditeľnosť je výrazne znížená).

Blowing snow Blowing snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

Prichádzajúce žiarenie

Vonkajšie žiarenie, ktoré dopadá na snehovú pokrývku

V závislosti od typu snehu je krátkovlnné žiarenie z veľkej časti ( až do 90%) odrážané od povrchu snehu. Zvyšok žiarenia ohrieva a zvlhčuje vrchné vrstvy snehovej pokrývky.

Dlhovlnné žiarenie (infračervené žiarenie) je takmer úplne pohltené povrchom snehu.

Incoming radiation Incoming radiation

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

R

Rebro

Pretiahnutá, malá časť hrebeňa alebo rokliny vo svahu, alebo v stene.

Rib Rib

© Avalanche Warning Service Tyrol

Región, regionálny

Územie pozostávajúce z viacerých dolín

V lavínových správach sú regióny rozdelené klimaticky alebo geograficky.

Regions Regions

© Avalanche Warning Service Tyrol

Riziko

Pravdepodobnosť výskytu nežiaducej udalosti, kombinuje matematickú pravdepodobnosť, rizikovú expozíciu a prípadné škody

Poznámka:
V lavínovej informácii je určené lavínové nebezpečenstvo, nie riziko.

Rozstupy

Opatrenie pri pohybe vo voľnom teréne

Dodržiavaním bezpečnostných rozstupov sa znižuje zaťaženie snehu. Počas výstupu sa odporúča minimálne 10 m, počas zostupu výrazne viac.

Spacing distance Spacing distance

© Avalanche Warning Service Tyrol

Rýchlosť vetra

 • nízka: 0 – 20 km/h
 • stredná: 20 – 40 km/h
 • vysoká: 40 – 60 km/h
 • veľmi vysoká: 60 – 100 km/h
 • víchrica, hurikán: > 100 km/h

Wind speed Wind speed

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

S

Sadanie

Pomalé znižovanie snehovej pokrývky v dôsledku zaobľovania snehových kryštálov a hmotnosti nadložných vrstiev snehu, zvyšovanie pevnosti a hustoty snehu.

Settlement Settlement

© Avalanche Warning Service Tyrol

Samovoľne uvoľnená lavína

Lavína uvoľnená samovoľne (napr. v dôsledku sneženia, straty pevnosti v dôsledku počasia) bez použitia umelej sily.

Naturally triggered avalanche Naturally triggered avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Sedlo, územie okolo sedla

Najnižšie položené miesto na hrebeni, kde je zvýšená rýchlosť vetra a ukladanie snehu vetrom.

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Sklon svahu

 • mierne strmý: menej ako 30° *)
 • strmý svah: 30° – 35° stupňov *)
 • extrémne strmý: viac ako 40° *)

*) Sklon svahu meraný v spádnici najstrmšieho miesta na svahu, na mape v mierke 1:25 000 alebo priamo v teréne.

Slope gradient Slope gradient

© TIRIS maps

Snehotok (tečúca lavína)

Tečúca lavína z roztápajúceho sa snehu. Bežne sa vyskytuje po dažďových zrážkach a/alebo po intenzívnom rozmŕzaní, kedy vytvorená voda už nemôže odtekať v snehovej pokrývke. Takéto lavíny sa môžu tiecť na veľmi plytkých svahoch. Zvyčajne sa vyskytujú v arktických klimatických podmienkach, na večne zamrznutej pôde vtedy, keď sa dutinová inovať na jar rýchlo nasýti vodou.

Slushflow Slushflow

© Markus Eckerstorfer

Snehová pokrývka

Viacero vrstiev snehu ležiacich na zemskom povrchu.

Snow cover Snow cover

© Avalanche Warning Service Tyrol

Snehová pokrývka schopná niesť zaťaženie

Povrch snehu dostatočne pevný, aby uniesol chodiaceho človeka.

Snowpack capable of bearing loads Snowpack capable of bearing loads

© Avalanche Warning Service Tyrol

Snehové duny

Nánosy snehu formované vetrom

Plochá strana je náveterná a strmá strana je záveterná. Pozor, nezamieňať za vlnky.

 • © AINEVA

 • © AINEVA

 • © AINEVA

Snežná čiara

Spodná hranica večného snehu udávaná ako nadmorská výška

Vzhľadom na orientáciu svahu môže snežná čiara ležať v rôznych nadmorských výškach.

Snow line Snow line

© Avalanche Warning Service Tyrol

Spájanie

Proces, pri ktorom sa dokopy spájajú kryštály snehu, vedie k zvýšeniu pevnosti

Pri vyšších teplotách je spájanie rýchlejšie. V ubitom snehu je spájanie intenzívnejšie.

Sintering Sintering

© Avalanche Warning Service Tyrol

Stabilita, stabilita snehovej pokrývky

Vlastnosť snehovej pokrývky odolávať vnútornému a vonkajšiemu zaťaženiu

Stabilitu určuje pevnosť vs. napätie vnútri snehovej vrstvy.

Stability Stability

© Avalanche Warning Service Tyrol

Stabilizovaný

Pozri: Zvyšujúca sa pevnosť (vrstvy snehu)

Stará snehová pokrývka, staré snehové vrstvy

Snehové vrstvy vytvorené pri predchádzajúcom snežení, pred tým, ako napadol nový sneh.

Starý sneh pozostáva z premenených snehových kryštálov.

Old snow Old snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

Steny doliny

Bočné steny údolia od jeho dna až po hrebeň.

Valley flank Valley flank

© Avalanche Warning Service Tyrol

Strmý terén

Terén so sklonom väčším ako 30° bez ohľadu na jeho tvar a vlastnosti.

Steep terrain Steep terrain

© TIRIS maps

Široký hrebeň/chrbát

Zaoblený a predĺžený vysokohorský hrebeň.

Broad ridge Broad ridge

© Avalanche Warning Service Tyrol

Šírka dosky

Maximálna vzdialenosť medzi bočnými hranicami doskovej lavíny.

Slab width Slab width

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

T

Teplotný gradient

Zmena teploty na určitej vzdialenosti, vyjadrená v °C/m alebo °C/cm.

V snehovej pokrývke sa meria vždy kolmo od pôdy po povrch snehu. Je to rozdiel medzi susediacimi meraniami. Za „malý“ sa považuje teplotný gradient približne 1°C/m, za „veľký“ sa považuje teplotný gradient približne 25°C na meter.

Temperature gradient Temperature gradient

© Lisa Manneh

Tečúca lavína

Na rozdiel od prachovej lavíny je jej primárny pohyb kĺzavý, tečúci.

Dense flow avalanche Dense flow avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Tienistý svah

Svahy v tieni, ktoré sú málo alebo vôbec ovplyvnené slnečným žiarením. Zvyčajne sú to severne orientované svahy

Poznámka:
V dôsledku nízkeho postavenia slnka v strede zimy je tienistých svahov viac v decembri a januári ako na jar. Hory dokážu vrhať tiene na okolité svahy rôznych orientácií, nie len tých severne orientovaných.

Shady slope Shady slope

© Avalanche Warning Service Tyrol

Topiaci sa sneh

Zaoblené, veľké zrná, vytvorené topením a zamŕzaním, často sa vyskytujúce vo veľkých zhlukoch

Charakteristická veľkosť zrna: 0,5 až 3 mm

Pozri tiež:  www.snowcrystals.it

 • © www.snowcrystals.it

 • © www.snowcrystals.it

Trhlina, nátrž

Trhlina viditeľná na povrchu snehovej pokrývky, spôsobená rozdielnymi vnútornými pohybmi, zvyčajne na strmých trávnatých svahoch

Miesta pod trhlinami sú ohrozené základovými lavínami a splazmi a sú veľmi nebezpečné.

Glide crack Glide crack

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

U

Ukladanie snehu, vytváranie závejov

Výsledok prenosu snehu vetrom. Vetrom unášaný sneh a previevaný sneh zvyčajne vytvára tuhé/zhutnené vrstvy málo zviazané s podkladom, uložené na záveterných svahoch.

Bližšie vysvetlenie:
Pri transporte snehu vetrom  sa odohrávajú tri hlavné  procesy: rolovanie, saltácia a rozpúšťanie. Počas prenosu sa veľkosť snehového zrna výrazne znižuje v závislosti od  rýchlosti a doby trvania vetra až na 10 až 20 % pôvodnej veľkosti. Malé roztrieštené častice sú ubité vetrom, vytvárajúc pritom súdržnú vrstvu (tvrdá súdržná doska, mäkká súdržná doska) na záveternom svahu.

Veľkosť snehových vankúšov/dosiek (hrúbka):

 • malé: 5 – 20 cm hrubé
 • stredné: 20 – 50 cm hrubé
 • veľké: hrubšie ako 50 cm

Rozsah snehových vankúšov/dosiek (priestorový):

 • malé snehové dosky/vankúše:
  málo naviateho snehu na malom území
 • rozsiahle snehové dosky/vankúše:
  veľa previateho snehu na mnohých svahoch všetkých orientácií

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Umelé uvoľnenie lavíny

Lavína uvoľnená umelo, pôsobením dodatočnej sily (napr. výbuch, ratrak, človek).

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Unášaný/previevaný sneh

Sneh prenášaný vetrom, tesne nad povrchom snehovej pokrývky
(viditeľnosť nie je výrazne znížená).

Drifting snow Drifting snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

Údolná lavína

Veľká, alebo veľmi veľká lavína, ktorá zasiahne dno doliny.

Valley avalanche Valley avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Úpätie skalnej steny

Lowermost visible area of a rock wall, frequently scree at a highly divergent slope angle, the steepness tending to decrease as it descends.

The terrain below a rock wall is usually extremely steep.

Base of a rock wall Base of a rock wall

© Thomas Mariacher

Územie v blízkosti hrebeňa, piliera, alebo vrcholu

Terén v tesnej blízkosti hrebeňa; výrazne ovplyvňovaný vetrom.

Area adjacent to the ridge line Area adjacent to the ridge line

© Avalanche Warning Service Tyrol

Územie vzdialené od hrebeňa, otvorené svahy

Horský terén, ktorý nie je prepojený hrebeňom

Bližšie vysvetlenie:
Častokrát tieto miesta predstavujú prechod medzi veľmi strmým terénom a menej strmým terénom. Do tejto kategórie patrí aj strmý terén, skalné prahy a skoky, ktoré nie sú spojené horským hrebeňom. Neexistuje jasná hranica medzi miestami blízko hrebeňa a miestami vzdialenými od hrebeňa, toto územie je prechodná zóna.

Area distant from ridgelines Area distant from ridgelines

© Avalanche Warning Service Tyrol

SLOVNÍK

V

Veterná kôra

Vrstvička tvrdého snehu vytvorená vetrom, častokrát zvyšuje pevnosť povrchu snehu.

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Veľkosť lavíny

Rozmery lavíny, klasifikované podľa deštrukčného potenciálu a dĺžky dráhy

Veľkosť 1: malá lavína (splaz)

 • Minimálne nebezpečenstvo zasypania (nebezpečenstvo pádu).
 • Nános snehu sa zastaví väčšinou ešte na svahu.

Small avalanche (sluff) - size 1 Small avalanche (sluff) - size 1

© Avalanche Warning Service Tyrol

Malá lavína (splaz) – veľkosť 1

Veľkosť 2: stredná lavína

 • Možnosť zasypania, zranenia alebo usmrtenia osoby.
 • Lavína sa väčšinou zastaví na konci svahu.

Medium avalanche - size 2 Medium avalanche - size 2

© Avalanche Warning Service Tyrol

Stredná lavína – veľkosť 2

Veľkosť 3: veľká lavína

 • Možnosť zasypania a zničenia auta, poškodenia nákladného auta, zničenie malej
 • udovy, alebo polámanie niekoľkých stromov.

Large avalanche - size 3 Large avalanche - size 3

© Avalanche Warning Service Tyrol

Veľká lavína – veľkosť 3

Veľkosť 4: veľmi veľká lavína

 • Možnosť zasypania a zničenia železničného vozňa, veľkých nákladných áut, niekoľkých budov alebo určitej plochy lesa.
 • Lavína prekoná plochý terén (so sklonom približne do 30°) na vzdialenosť viac ako 50 m a môže zasiahnuť údolie.

Very large avalanche - size 4 Very large avalanche - size 4

© Avalanche Warning Service Tyrol

Veľmi veľká lavína – veľkosť 4

Veľkosť 5: extrémne veľká lavína

 • Môže zmeniť krajinu. Katastrofálne ničivý potenciál.
 • Lavína zasiahne údolie. Najväčšie známe dosahy.

Extremely large avalanche - size 5 Extremely large avalanche - size 5

Extrémne veľká lavína – veľkosť 5

Veľkosť odtrhovej zóny (pri doskových lavínach)

Vzdialenosť medzi vrchnou a spodnou hranicou odtrhu doskovej lavíny.

Size of the starting zone Size of the starting zone

© Avalanche Warning Service Tyrol

Veľmi mokrý sneh

Veľmi mokrá vrstva snehu má teplotu 0°C, voda je viditeľná a môže byť vytlačená rukou.

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Veľmi strmý, extrémny terén

Pomerne nepriaznivý sklon vzhľadom na strmosť svahu (strmšie ako 40°), profil terénu, blízkosť hrebeňa a malá drsnosť podkladového povrchu terénu.

Very steep terrain Very steep terrain

© Thomas Mariacher

Veľmi vlhký sneh

Slabo vlhká vrstva snehu s teplotou 0°C, voda nie je viditeľná a nemôže byť vytlačená. Snehová guľa je ľahko sformovateľná.

Thoroughly moist snow Thoroughly moist snow

© Lukas Ruetz

Veľmi ľahký nový sneh

Novo napadnutý sneh s veľmi malou hustotou: zvyčajne 30 kg/m³ ( šampanský prach, diamantový sneh).

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Viacpočetné odtrhové zóny

Územie na ktorom dochádza k uvoľňovaniu viacerých samostatných lavín. Zvyčajne sa jedná lavíny s veľkosťou 4 a 5.

Multiple starting zones Multiple starting zones

© Avalanche Warning Service Tyrol

Vlnky

Podlhovasté erózne ryhy na povrchu snehu, smerujúce v smere vetra; nezamieňať so snehovými dunami.

 • © AINEVA

 • © AINEVA

 • © AINEVA

Vnútrohorské regióny

Územia ohraničené vysokohorskými hrebeňmi, kde je znížený zrážkový úhrn.

Typickými vnútrohorskými regiónmi sú Engadin (CH), nachádzajúci sa medzi Severným a Hlavným Alpských hrebeňom , Ortler – Vinschgau (I), Oetz údolie (A).

Vo Francúzsku sú nasledovné regióny považované za vnútrohorské: Vanoise, Maurienne, Grandes-Rousse a Oisans-Pelvoux, ako aj horský región na Franzúzsko – Talianskej hranici. V Španielsku: oblasť Cerdanya v Katalánskych Pyrenejách.

Inneralpine regions Inneralpine regions

© University of Vienna

Vodná hodnota snehu

Výška vodného stĺpca na určitej ploche (merané v milimetroch), keď je vzorka snehu roztopená. Vodná hodnota snehu v 20 cm vzorke s priemernou hustotou snehu 100 kg/m³ je 20 mm. S hustotou 500 kg/m³ je 20 cm snehu rovných 100 mm vody.

Voľný sneh

Sneh bez súdržnosti. Termín “voľný sneh” sa používa pre čerstvo napadnutý sneh, dutinovú inoväť alebo veľký hranatozrnný sneh; každopádne definícia zahŕňa aj veľmi mokrý sneh. Veľké množstvo nezviazaného snehu môže viesť k lavínam z voľného snehu.

Unbonded snow Unbonded snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

Vrstva so slabými vzájomnými väzbami

Slabé väzby medzi snehovými zrnami vo vnútri snehovej vrstvy.

Poorly bonded layer Poorly bonded layer

© Lisa Manneh

Vrstvenie snehu

Stratifikácia snehu

Každá vrstva sa vyznačuje tvarom a veľkosťou zrna, tvrdosťou, teplotou, obsahom vody a hustotou.

Snow layering Snow layering

© Avalanche Warning Service Tyrol

Vysokohorské oblasti

Oblasti približne od cca 3000 m n. m. (najmä zaľadnené plochy).

High alpine regions High alpine regions

© Avalanche Warning Service Tyrol

Vytváranie námrazy

Pevne prichytené zrážky, ukladajúce sa na náveternej strane stromov, voľne stojacich elektrických vedení a vrcholových krížov počas mrznúcej hmly a vetra.

Frost buildup Frost buildup

© Avalanche Warning Service Tyrol