European Avalanche Warning Services

Glossary[en]  Glossar[de]  Glossaire[fr]  Glossario[it]  Glosario[es]  Glosario[ca]  Slovník[sk]  Dicţionar[ro]  Glossar[no] 


Înălțimea izotermei de 0 grade

Altitudinea deasupra nivelului mării, unde temperatura aerului este de 0°C

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Înălțimea stratului de zăpadă

Mărimea stratului de zăpadă, măsurată pe verticală (cu fir de plumb)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


În apropierea crestelor, liniei de creastă sau vârfului

Teren aflat în vecinătatea imediată a crestei, a liniei de creastă sau a unui vârf, puternic influențată de acțiunea vântului

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Înghețul

Precipitații solide depuse pe zonele de sub vânt ale copacilor, pe rețele electrice, mai ales în timpul înghețului, ceții şi vântului.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


În special (cu o suprasarcină ridicată)

În general, avalanşele pot fi declanșate de o suprasarcină mare. În cazuri izolate, declanşarea poate avea loc şi în condițiile unei suprasarcini mici

Notă:
Termenul este folosit în scala riscului de avalanşă şi în buletinele zilnice

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Adăpostit de vânt

Vezi: Panta de sub vânt, aflată la adăpost de vânt

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Avalanşă curgătoare

Avalanşă care are o mişcare de curgere, alunecare, de-a lungul pantei, spre deosebire de avalanşa prăfoasă/pudroasă

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Avalanşă de aerosol, avalanşă prăfoasă, pudroasă, pulver

Avalanşă (cel mai adesea de placă) constituită din zăpadă ușoară, uscată, în care cea mai mare parte a zăpezii este ridicată în aer datorită turbulenței (nori de zăpadă fină, ca o pulbere)

Atinge viteze de ordinul a 100-300 km/h. Produce unde puternice de presiune, care vor cauza pagube în fața (dincolo) de zona de oprire.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Avalanşă declanşată artificial

Avalanşă provocată de un factor extern (de exemplu explozii, maşini, persoane)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Avalanşă de gheață

Gheață care se rupe dintr-un ghețar şi cade peste un abrupt

Avalanşele de gheață pot antrena zăpadă în calea lor şi să evolueze în avalanșe prăfoase. Avalanşele de gheață au provocat adesea mari dezastre.

AnLocație 
1895Altels (Switzerland)6 decese, 158 de vite ucise
1965Mattmark (Switzerland)88 de decese
1970Huascaran (Peru)cu flux ulterior de debris, 18.000 decese

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Avalanşă de placă

Ruperea unei plăci de zăpadă de pe o pantă, straturile fragile din interior formând un plan de alunecare pentru aceasta

Ruptura prezintă muchii ascuțite şi se produce în unghi drept faţă de masa de zăpadă care alunecă la vale.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Avalanşă de placă de suprafață

Avalanşă de placă, al cărui plan de alunecare nu se află la nivelul solului, ca la avalanşele de profunzime

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Avalanşă de profunzime / de adâncime / de fund

Avalanşă care în zona de declanşare alunecă peste sol, firn sau un gheţar, dizlocând întregul strat de zăpadă

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Avalanşă de profunzime / de adâncime / de fund

Termen general pentru avalanşele ce apar de obicei primăvara, care în curgerea lor pot antrena şi suprafața solului, fiind adesea amestecate cu pământ şi pietre

Sunt deseori avalanşe de alunecare, dar câteodată şi de placă, atunci când se rupe un strat fragil aflat în apropierea solului.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Avalanşă de vale

Avalanșă mare sau foarte mare, care ajunge până în fundul văii

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Avalanşă (de zăpadă)

Deplasare rapidă a unei mase de zăpadă cu un volum mai mare de 100 m³ şi o lungime minimă de 50 de metri

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Avalanşă de zăpadă fără coeziune; cu declanşare punctuală

Avalanşă (uscată sau umedă, fără coeziune), cu plecare punctuală şi curgere sub formă tipică de pară

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


avalanşă de zăpadă saturată cu apă

O curgere cu aspect noroios, de zăpadă saturată cu apă / fleşcăită, ce are loc adesea de-a lungul unui curs de apă. Apar de obicei după ploaie şi/sau umezirea intensă a zăpezii, ce au produs mai multă apă decât se poate scurge prin zăpadă. Un amestec curgător de zăpadă și apă, care se poate produce chiar și pe pante foarte puțin înclinate. Ele apar de obicei primăvara în climatele arctice, pe permafrost, când chiciura de adâncime se saturează rapid cu apă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Avalanşă de zăpadă umedă

Avalanşă declanşată de zăpada umedă, cu o deplasare mai lentă decât avalanşele de zăpadă "uscată", pe o distanță mai mică, dar cu impact mare asupra obstacolelor, datorită densității ridicate.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Baza stratului de zăpadă, strat de bază

Straturile inferioare de zăpadă, aflate în apropierea solului

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Buletinul de avalanşă

Buletinul de avalanşă oferă informații detaliate asupra stratului de zăpadă şi cazurilor de avalanşă.

Riscul de avalanşă este estimat pe o scală de la 1 la 5, în conformitate cu Scala europeană a riscului de avalanşă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Cale de transport aflată în pericol

Cale de transport aflată în apropierea unei pante, care este expusă pericolului de avalanșe

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Cale de transport expusă

Parte a unei şosele, căi ferate, sau altei infrastructuri similare, expusă pericolului de avalanşă; aflată adesea în zona de deplasare (curgere) a unei avalanșe

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Chiciură de profunzime, cristale tip cupă

Cristale mari, piramidale, cu trepte și striații pe suprafaţa lor, datorită gradienţilor mari de temperatură din strat

Diametrul caracteristic: 2 la 5 mm, sau mai mare

Chiciura de profunzime este o acumulare de cristale tip cupă. Straturile puțin rezistente sunt formate cel mai adesea din cristale tip cupă.                                                                                                       

Vezi şi: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Chiciură (givraj de suprafață)

Cristale de gheață transparente, de obicei plate, care se formează prin depunerea excesului de vapori de apă la suprafața zăpezii

Se formează mai ales în cursul nopților reci, senine şi umede. O dată acoperit de următoarele ninsori, stratul de chiciură va constitui unul din cele mai fragile straturi, formând un plan de alunecare favorabil declanşării avalanşelor de placă.    

Vezi şi: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Coastă

Ridicătură alungită sau aflată de-a lungul unei pante sau versant

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Consolidare

Vezi: Creşterea rezistenței (într-un strat de zăpadă)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Cornişă

Masă compactă de zăpadă, formată datorită vântului, peste o ruptură abruptă de teren, cum ar fi o creastă

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Crăpătură (în stratul de zăpadă)

Crăpătură vizibilă la suprafața stratului de zăpadă, formată datorită deplasării diferite spre vale a straturilor interne, pe pantele înclinate, în special pe cele acoperite cu iarbă

Zonele aflate sub crăpăturile vizibile trebuie evitate, existând riscul declanşării de curgeri sau avalanşe.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Creşterea rezistenței (într-un strat de zăpadă)

Legăturile dintre cristalele de zăpadă se consolidează, ceea ce permite transmiterea unor tensiuni mai mari în strat.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Creşterea stratului de zăpadă

Creșterea stratului de zăpadă, într-o anumită perioadă de timp.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Creastă

Coamă muntoasă îngustă

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Cristale fine

Cristale mici, rotunjite, rezultate în urma transformărilor de gradient mic

Diametrul caracteristic: 0.2-0.5 mm

Vezi şi: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Cristale identificabile

Particule neregulate, fragmentate, rezultate din rotunjirea parţială a cristalelor de zăpadă și/sau influențelor mecanice (vântul, de exemplu); Forma iniţială a cristalelor este încă ușor de recunoscut

Diametrul caracteristic: 1 până la 2 mm

Vezi şi: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Cristale plane, fațetate

Cristale de zăpadă cu suprafețe multiple şi muchii ascuțite, rezultat al procesului de metamorfoză constructivă, de faţetare

Diametru caracteristic: 0.5 la 3 mm                            

Vezi şi: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Crustă

Strat dur rezultat din procesul de dezgheț/îngheț al zăpezii, sau datorită vântului.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Crustă de îngheț/dezgheț

Strat de zăpadă puternic compactată, rezultat al procesului de îngheț/dezgheț, ce creşte soliditatea stratului de la suprafață

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Crustă de vânt

Strat foarte întărit de la suprafața zăpezii, format datorită acțiunii vântului puternic

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Crustă internă (de gheață)

Strat subţire de gheață format în interiorul stratului de zăpadă datorită ploii sau proceselor de îngheț/dezgheț. Nu se mai identifică (recunosc) cristalele individuale.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Crustă neportantă

Crustă formată la suprafața stratului de zăpadă, care se rupe sub greutatea unui om

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Crustă superficială

Strat subțire care se formează la suprafața stratului de zăpadă

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Culoar

Viroagă înclinată, flancată de stâncării, unde sunt adesea grohotişuri şi în care se acumulează cu precădere zăpada suflată / spulberată de vânt

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Cumulul zăpezii proaspete

Totalul zăpezii depusă într-o anumită perioadă (de ex. cumulul zăpezii proaspete depusă în 3 zile)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Curgere sau avalanşă de alunecare

Atunci când mișșările de alunecare din strat devin tot mai rapide, se poate produce o curgere sau avalanşă de alunecare. Declanşările pot avea loc oricând în timpul zilei sau al nopții.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Cuvetă, parte de teren concavă

Parte de teren concavă, de formă rotunjită au alungită; favorabilă depunerii zăpezii suflată de vânt

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Declanşare de la distanță

Declanşarea de la distanţă a unei avalanşe de placă, datorită supraîncărcării (de exemplu, schiori, freerideri)

În general cel/cei care au declanşat avalanşa se află în afara acesteia. Se poate întâmpla ca persoanele să fie surprinse şi îngropate de zăpadă, dacă avalanșa ajunge la locul de unde a fost acționată declanșarea.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Declanşare naturală, spontană

Declanşarea unei avalanşe fără intervenția factorului uman (de exemplu, ninsori, scăderea rezistenței zăpezii datorate condiţiilor meteo)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Declivitatea, înclinația unei pante

*) Înclinația pantei este măsurată în zona cea mai abruptă a acesteia, la o scară de 1:25000, sau estimată pe teren.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Densitatea zăpezii

Unitatea de masă volumică a unei anumite cantități de zăpadă. În funcție de tipul şi starea sa, zăpada poate avea valori desturi de variate ale densității:

Tipul zăpeziiDensitatea [kg/m³]
Zăpadă proaspătă foarte uşoarăcirca 30
Zăpadă proaspătăcirca 100
Zăpadă formată din particule identificabile150 - 300
Zăpadă formată din cristale fine250 - 450
Zăpadă formată din cristale fațetate250 - 400
Zăpadă formată din chiciura de profunzime150 - 350
Zăpadă umedă300 - 600
Firn600 - 830
Gheață dintr-un ghețarapprox. 900
Gheață pură917

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Depozit de avalanşă

Zăpadă depusă în urma curgerii unei avalanşe

Pe văi, aceste depozite se menţin adesea timp îndelungat.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Depozit de zăpadă, troian

Rezultat al transportului zăpezii de către vânt. Zăpada spulberată sau viscolită formează de obicei un strat gros în zonele situate la adăpost de vânt, care este adesea fragil şi casant. Principalele zone de acumulare ale zăpezii sunt situate pe pantele aflate în apropierea crestelor, pe culoare, cuvete sau în apropierea rupturilor de pantă.

Explicații mai detaliate:
Masă de zăpadă transportată de vânt. Cristalele de zăpadă sunt supuse la trei procese principale: rostogolire, săltare şi suspensie, În timpul transportului, în funcție de viteza vântului și durată, dimensiunile cristalelor se reduc considerabil, cu 10-20 %. Pe pantele de sub vânt, aceste cristale sunt tasate unele într-altele, formând un strat mai dens (zăpada prezintă coeziune, dar poate fi şi moale, formându-se plăci casante de zăpadă).


Mărimea depozitelor de zăpadă (înălțimi medii)


Distribuția (spațială) a depozitelor

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Destabilizare

Scăderea / pierderea rezistenței (în interiorul stratului de zăpadă)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Discontinuitate a pantei

Zonă a pantei unde unghiul de înclinare devine semnificativ mai mare, predispuse la acumulări importante ale zăpezii datorită vântului

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Distanța de siguranță

Distanță ce trebuie menținută din precauție între persoanele care se deplasează iarna în teren, pentru a reduce expunerea la pericolul de avalanșă și riscul declanşării avalanşelor în zonele favorabile. Contrar spațierii, atunci când o singură persoană este expusă pericolului la un moment dat. Folosită de obicei la coborâre, atunci când doar schiază doar câte o persoană pe o pantă abruptă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Dune de zăpadă, sastrugi

Depuneri de zăpadă formate din zăpada transportată de vânt

Partea plată a dunei se formează pe panta dinspre vânt, iar cea abruptă pe panta de sub vânt. A nu se confunda cu zăpada vălurită.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Echivalent în apă al zăpezii

Înălțimea coloanei de apă (exprimată în milimetri), rezultată din topirea unei probe de zăpadă. Echivalentul în apă al unui eșantion de 20 cm de zăpadă, cu o densitate medie de de 100 kg/m³, este de 20 mm. Dacă densitatea zăpezii este de 500 kg/m³, echivalentul în apă al unei probe de 20 cm de zăpadă este de 100 mm de apă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Etaje altitudinale

Zone cu anumite intervale altitudinale (definite cu o abatere de circa 100 m)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Expunere

Expunerea la vânt, soare, avalanşe sau un alt pericol

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Expus vântului

Vezi: Panta expusă vântului

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Firn

Zăpada acumulată în ultimii ani, mai ales deasupra gheţarilor, puternic metamorfozată şi compactată, datorită topirii şi recristalizării, dar şi a  presiunii straturilor superioare de zăpadă. În limbajul uzual, este adesea folosit pentru a defini o crustă de suprafață puţin rezistentă. (Vezi şi: Zăpadă grăunţoasă)

În RO: zăpadă grăunţoasă, de primăvară, metamorfozată prin cicluri repetate de topire diurnă şi îngheţ nocturn.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Flancul văii

Partea laterală a unei văi, din fundul văii şi până în creastă

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Forțe interne (în interiorul stratului de zăpadă)

Presiune exercitată asupra legăturilor cristalelor dintr-un strat de zăpadă datorită greutății straturilor superioare şi fluajului

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Formarea rapidă a fisurilor în strat

Fisurarea bruscă a unui strat fragil de zăpadă; este un semn clar că acel strat este instabil şi supus unor tensiuni

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Gradient de temperatură

Variația temperaturii pe unitatea de lungime (grosimea stratului de zăpadă), exprimată în °C/m sau °C/cm

Gradientul de temperatură din stratul de zăpadă se măsoară pe verticală, de la sol la suprafaţă, ca diferență între două măsurători succesive. De exemplu, 1°C/m este un gradient mic de temperatură , iar 25ºC/m este un gradient mare.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Granule rotunde, de zăpadă umedă

Cristale rotunjite și în general mari, formate prin metamorfismul de topire - congelare

Diametrul caracteristic: 0,5 la 3 mm

Vezi şi: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Grosimea plăcii

Grosimea plăcii pe linia de ruptură a avalanşei, măsurată perpendicular la pantă

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Grosimea stratului de ruptură

Grosimea plăcii la linia de ruptură, măsurată pe direcție verticală

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Grosimea stratului zăpadă

Distanța dintre suprafața stratului de zăpadă şi sol (măsurată perpendicular pe pantă). Reprezintă grosimea reală a stratului de zăpadă față de sol.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Grosimea zăpezii proaspete

Grosimea stratului de zăpadă proapătă, depusă în ultimele 24 de ore

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Grosime critică a zăpezii proaspete

Noul strat de zăpadă acționează ca o suprasarcină pentru stratul de zăpadă veche, crescând astfel pericolul de avalanşă.

În condiții nefavorabile - de exemplu, legături slabe între cristale, temperaturi scăzute, vânt puternic, chiar şi câțiva centimetri depuşi pot reprezenta un pericol. În condiții favorabile, cum ar fi un strat vechi şi stabil, vânt slab, chiar şi 50 cm depuşi pot să nu constituie o problemă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Izotermia stratului de zăpadă

Temperatură egală sau constantă pe toată grosimea stratului de zăpadă

Se întâlneşte de obicei primăvara, când în tot stratul de zăpadă temperatura a ajuns şi se menține la 0°C. Stratul de zăpadă este de cele mai multe ori umezit sau umed și devine mai puțin stabil.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Lățimea plăcii

Distanța maximă dintre marginile laterale ale unei avalanşe de placă

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Limita de împădurire

Altitudinea până la care se întind zonele împădurite, determinată de factorii climatici şi forestieri.  


În Elveția:


În Franţa:


În Italia:


În Munţii Pirinei spaniol:


În România:

 

În Slovacia:

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Limita ninsorilor (ploaie-zăpadă)

Altitudinea (deasupra nivelului mării) de la care precipitațiile căzute sunt sub formă de zăpadă

Ea este situată în general cu 300 m sub altitudinea la care se află izoterma de 0°C. În cazul precipitațiilor abundente şi/sau în văile închise poate coborî şi cu 600 m sub înălțimea izotermei de zero grade.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Limita zăpezii permanente

Limita (în metri - deasupra nivelului mării) dintre zonele acoperite de zăpadă şi cele neacoperite

Poate varia în funcție de altitudinea şi expoziția versanților.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Linie de creastă

Linia de culme a unui munte

Explicații mai detaliate:
O creastă este întotdeauna o regiune clar delimitată a reliefului, care uneşte adesea mai multe vârfuri muntoase. 

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Local, specific unui loc

Suprafețe de la scara unei pante până la cea a unui bazin

Într-o anumită regiune, pot exista diferite cazuri (situații) locale de avalanşă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Lungimea avalanşei

Lungimea totală a unei avalanşe, măsurată din cel mai înalt punct al liniei de ruptură şi până la cel mai de jos punct al depozitului format

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Lungimea zonei de ruptură (în cazul avalanşelor de placă)

Distanța dintre linia de fractură şi limita inferioară a plăcii care s-a rupt

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Mărimea avalanşei

Extinderea avalanşei, în funcţie de potenţialul distructiv şi lungimea curgerii

tip 1: avalanşă mică (curgere)


tip 2:
 avalanşă medie


tip 3:
 avalanşă mare


tip 4:
 avalanşă foarte mare


tip 5:
 avalanşă deosebit de mare

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Măzăriche

Precipitații formate prin congelarea (înghețul) particulelor mici de apă suprarăcită din atmosferă pe cristalele de gheață (fenomenul de givraj)

Dimensiunea caracteristică: ≤5 mm

Vezi şi: www.snowcrystals.it

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Metamorfism cinetic (fațetare)

Proces de transformare al zăpezii uscate în condiţiile existenţei unui gradient mare de temperatură în strat: cristalele de zăpadă cresc şi formează feţe plane, muchii şi colţuri, iar în final cristale mari, piramidale, tip cupă; zonele formate din cristale faţetate sunt în general fragile şi scad rezistenţa stratului de zăpadă       
                                                                                 
Explicaţii mai detaliate:
Procesul este accelerat în zonele umbrite, unde înălţimea stratului de zăpadă este mai mică şi sunt diferenţe mari de temperatură. Procesul poate afecta întreg stratul de zăpadă. La suprafața zăpezii, procesul are loc mai ales în cursul nopților senine și pe pantele umbrite.                                                                

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Metamorfoza datorată vântului, transformarea mecanică a cristalelor

Transformare mecanică a cristalelor de zăpadă de către vânt, în care dendritele sunt distruse

Acest lucru poate avea loc în atmosferă în timpul ninsorii sau după ce zăpada a ajuns pe sol. Sunt rezultatul transportului zăpezii.

Vezi şi: Rotunjirea cristalelor de zăpadă

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Metamorfoza de topire

Când temperatura zăpezii ajunge la 0°C, se formează un amestec de apă şi gheață, cu rezistență scăzută; dacă însă acest amestec va îngheța, se vor forma cruste dure.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Metamorfoza zăpezii

Modificarea formei şi dimensiunilor cristalelor de zăpadă, ca şi a legăturilor dintre acestea

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Mişcarea de alunecare a stratului de zăpadă

Mișcare de alunecare lentă a stratului de zăpadă pe un teren neted sau umed (iarbă mare, plăci de piatră netede), cu viteze de deplasare de la câțiva milimetri la câțiva metri pe zi

În cursul acestor mişcări pot apărea crăpături în stratul de zăpadă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Modificări diurne

Creşterea pericolul de avalanșă în cursul zilei. În timpul zilei pericolul de avalanșă poate fi foarte diferit, de exemplu în situațiile de primăvară: dis-de-dimineață, după o noapte senină, pericolul de avalanșă este scăzut, apoi va creşte în cursul zilei, din cauza radiațiilor solare și a încălzirii diurne.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Muchie largă, spinare

Coamă înaltă, alungită şi rotunjită

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Oglindă de firn

Strat foarte subțire de gheață, care se formează la suprafața zăpezii, prin acțiunea comună a radiației solare, topirii, vântului și răcirii radiative

De multe ori în perioada de primăvară, pantele însorite apar ca o suprafață vitrată, din cauza reflexiei mari a oglinzii de firn.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Orientare

Direcția spre care este orientată o pantă; de exemplu, o pantă nordică este orientată spre nord

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Pantă însorită, expusă acțiunii razelor solare

Zonă foarte expusă acțiunii directe a razelor solare

Pantele însorite tipice au expoziții estice, sud-estice, sudice, sud-vestice sau vestice, în funcție de momentul din zi (poziţia soarelui).

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Pantă umbrită / aflată în umbră

Pantă aflată în umbră, puțin sau deloc influențată de acțiunea razelor solare, orientată de obicei spre nord

Explicații mai detaliate:
Mai răspândite în lunile decembrie şi ianuarie (când unghiul de elevație la care se ridică soarele este mai mic), decât primăvara. În funcție de umbrirea datorată unui versant apropiat, zonele umbrite se pot găsi pe orice pantă, nu numai pe cele nordice.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Panta de sub vânt, aflată la adăpost de vânt

Pantă care nu este expusă acțiunii vântului, situată în partea opusă direcției de unde bate vântul, unde se acumulează frecvent cantități mari de zăpadă, adesea mult mai însemnate decât valorile medii.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Panta expusă vântului

Pantă dinspre care bate vântul

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Pericol

Condiții, circumstanțe sau procese care pot conduce la producerea de daune și / sau leziuni

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Piciorul unui perete stâncos

Partea cea mai jos a unui perete stâncos, adesea de grohotiş, cu o discontinuitate a înclinării pantei, care diminuează spre vale

Sub un perete de stâncă terenul este, de obicei, extrem de abrupt sau abrupt.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Plan de alunecare

Suprafața peste care alunecă o avalanşă de placă după ce s-a declanşat (poate fi şi solul)

Atenție:

A nu fi confundat cu stratul (fragil) de ruptură

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Porțiune a pantei, unde sunt acumulări de zăpadă

Parte a pantei unde au fost transportate (depuse) mase mari de zăpadă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Posibil (ceva care este posibil)

Incident cu o probabilitate de apariție mai mică de 50 %

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Predispus la declanşare

Un strat de zăpadă care se poate rupe de la o suprasarcină.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Prelungire a crestelor, pantă degajată

Teren muntos care nu este conectat la o linie de creastă

Explicații mai detaliate:
Corespund adesea trecerii de la un teren foarte înclinat la unul înclinat. Din aceeaşi categorie fac parte pasajele înclinate şi ridicăturile mici, care nu se află în imediata apropiere a crestei. Zonele aflate în apropierea crestelor şi cele aflate în prelungirea acestora nu sunt net separate unele de altele; limita dintre ele trebuie văzută ca o zonă de tranziţie.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Probabil (ceva care este probabil)

Incident cu o probabilitate de apariție mai mare de 50 %

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Radiație

Transportul de energie cu ajutorul undelor electromagnetice, cu diferite lungimi de undă. Există radiația de undă scurtă (solară, lumina vizibilă) şi radiația de undă lungă (termică).

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Radiație emisă, de undă lungă

Stratul de zăpadă emite radiații de undă lungă în atmosferă. În absența nebulozității, suprafața stratului de zăpadă se răceşte semnificativ față de temperatura aerului (cu până la 20 grade). 

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Radiație incidentă

Radiaţie externă care cade pe suprafaţa zăpezii

Radiaţia solară (lumina vizibilă, de undă scurtă) este intens reflectată de la suprafaţa zăpezii (până spre 90 %), în funcţie de tipul acesteia. Restul radiaţiei va încălzi și posibil va umezi straturile superioare de zăpadă.

 Radiaţia de undă lungă (infraroşie) va fi absorbită aproape complet la suprafaţa stratului de zăpadă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Regiune, regional

Zone ce pot cuprinde una sau mai multe văi

În buletinul de avalanșe, regiunile vor fi în general definite din punct de vedere climatologic sau geografic.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Regiuni intra-alpine

Zone delimitate prin culmi alpine înalte și sărace în precipitații

Regiuni intra-alpine tipice din Elveția sunt centrul zonei Valais, Engadine și centrul zonei Grisons, situate între creasta alpină nordică și cea principală. În Austria și Italia, astfel de regiuni sunt: Ortler-Vinschgau și Valea Oetz.

În Franţa, sunt considerate regiuni  intra-alpine: Vanoise, Maurienne, Grandes-Rousse şi Oisans-Pelvoux, precum şi zonele montane de lângă graniţa Franţei cu Italia. 

În Spania, este vorba de zona Cerdanya (Perafita-Pulgpedrés), aflată în Munţii Pirinei din Catalonia.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Rezistența (zăpezii)

Capacitatea de încărcare a zăpezii (rezistența la rupere), ce depinde de numărul şi tipul legăturilor dintre cristale.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Risc

Posibilitate de producere, ce combină probabilitatea, expunerea la risc şi potențialele daune

Notă:
În buletinul de avalanşă este descris pericolul şi nu riscul de avalanşă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Rotunjirea cristalelor de zăpadă

Proces de transformare al zăpezii uscate în condițiile unui gradient scăzut de temperatură în interiorul stratului

Cristalele de zăpadă proaspătă, uscată, se vor descompune în cristale fine, mici, de formă rotunjită, ducând la stabilizarea şi consolidarea  stratului de zăpadă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Scăderea / pierderea rezistenței (în interiorul unui strat de zăpadă)

Legătura dintre cristalele de zăpadă se deteriorează sau dispare, scăzând astfel capacitatea acestora de a putea suporta o suprasarcină.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Scară mică

Parte a pantei sau margini, cu dimensiuni de la câțiva metri, până la aproximativ 20 de metri

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Sinterizare

Formarea de legături între cristalele de zăpadă, ce conduc la creşterea rezistenței

Sinterizarea este mai rapidă atunci când temperatura zăpezii este mai mare. Poate fi foarte bine observată în zăpada compactată (de exemplu: bulgări, avalanșă de zăpadă, urme vechi de schiuri).

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Spațierea sau păstrarea distanțelor

Măsură de precauție la deplasarea în teren pe timp de iarnă, ce constă în menținerea unei distanțe între persoane, pentru a reduce încărcarea stratului de zăpadă

În timpul ascensiunii se vor menține cel puțin 10 m distanță, iar în timpul coborârii semnificativ mai mult.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Stabilitate, stabilitatea stratului de zăpadă

Capacitatea stratului de zăpadă de a rezista la acțiunea factorilor externi (rezistență internă)

Stabilitatea este determinată de forțele de rezistență şi interne din interiorul fiecărui strat de zăpadă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Stabilizat, consolidat (creşterea rezistenței)

Vezi: Creşterea rezistenței (într-un strat de zăpadă)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Strat de zăpadă

Strat format prin depunerea mai multor straturi succesive de zăpadă

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Strat de zăpadă cu coeziune slabă

Strat în care legăturile dintre cristale sunt slabe

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Strat de zăpadă portant

Strat de zăpadă suficient de bine consolidat la suprafață, care suportă greutatea unei persoane (de circa 75 kg)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Strat fragil

Strat intern de zăpadă, cu rezistenţă scăzută, în care ruptura legăturilor dintre cristale se poate propaga sub forma unei fisuri

Straturile fragile tipice sunt: chiciura de suprafaţă care se păstrează în interiorul stratului, straturile formate din cristale unghiulare (feţe plane, cristale tip cupă) sau zăpada proaspătă cu densitate scăzută

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Structura stratului de zăpadă

Succesiunea straturilor de zăpadă

Fiecare strat de zăpadă este caracterizat de un tip şi dimensiune a cristalelor, duritate, temperatură, cantitate de apă lichidă şi densitate.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Supraîncărcare, suprasarcină

Supraîncărcare slabă / uşoară:

Supraîncărcare mare

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Tasare

Scăderea lentă a grosimii stratului de zăpadă, datorită rotunjirii cristalelor și influenței greutății straturilor superioare; are loc creşterea rezistenţei şi densităţii zăpezii

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Teren înclinat

Teren cu o declivitate mai mare de 30°, independent de forma şi particularitățile sale

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Teren extrem

Pantă destul de nefavorabilă în ceea ce privește unghiul de înclinare (mai abrupt de 40 de grade), profilul terenului, apropierea de creastă, netezimea suprafeței solului

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Transport de zăpadă

Deplasarea zăpezii datorată vântului. Un vânt cu o viteză de circa 4 m/s (aprox. 15 km/h) poate transporta zăpada cu densitate scăzută, în timp ce pentru o zăpadă mai densă este necesar ca viteza să fie de circa 10 m/s (35 km/h).
 
Explicații mai detaliate:
Depozitele de zăpadă datorate vântului cresc proporțional cu cubul vitezei acestuia. O dublare a vitezei vântului va antrena deci o cantitate de opt ori mai mare de zăpadă! Depunerea zăpezii este maximă pentru viteze ale vântului de 50 - 80 km/h. Pentru viteze mai mari, acest fenomen este limitat, datorită caracterului foarte turbulent al vântului.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Transport de zăpadă în altitudine

Zăpadă purtată de vânt peste un vârf sau o creastă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Transport de zăpadă la înălțime

Procesul de transport al zăpezii de câtre vânt la circa 2 metri înălțime, deasupra suprafeței zăpezii (vizibilitatea fiind sensibil redusă)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Transport de zăpadă la sol

Transportul zăpezii de către vânt aproape de suprafața stratului de zăpadă
(vizibilitatea orizontală este doar parțial redusă)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Trecătoare

Cea mai joasă zonă a unei creste montane, unde viteza vântului este ridicată, putând favoriza acumulări importante de zăpadă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Văioagă

Zonă de eroziune cu o formă în general alungită şi adesea înclinată, în care datorită vântului se acumulează de obicei zăpadă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Viteza vântului

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Whumpf, sunet de prăbuşire

Sunet distinct ("whumph" sau "whumpf"), care se aude atunci când se prăbuşeşte un strat fragil aflat sub o structură de placă

Sunetul indică, de obicei, o situație instabilă și poate fi însoțit de fisurarea stratului de zăpadă. Sunetele repetate sunt un indiciu clar al pericolului de avalanșă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zăpadă fără coeziune

Zăpada nu are coeziune. Termenul este folosit de obicei pentru zăpada proaspătă uşoară sau pentru chiciura de adâncime, sau formată din cristale foarte fațetate; prin definiție, se poate aplica și pentru zăpada foarte umedă. Conduce la avalanșe de zăpadă fără coeziune.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zăpadă grăunțoasă

Zăpadă de primăvară, umedă, formată din granule mari, rezultate din cicluri repetate de dezgheț/îngheț

Vezi şi: Firn

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zăpadă legată/consolidată

Zăpada este consolidată, dacă legăturile dintre cristale sunt atât de puternice, încât un bloc izolat de zăpadă nu se va prăbuși.

Se formează datorită acțiunii vântului sau prin rotunjirea cristalelor. Pentru a se declanşa o avalanşă de placă, trebuie să existe un strat fragil, instabil, dar şi un strat de zăpadă consolidat (placa).

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zăpadă proaspătă

Zăpadă nou căzută, din precipitațiile curente sau recente, puțin compactată şi metamorfozată.

Diametrul caracteristic al cristalelor de zăpadă proaspătă: 1 până la 3 mm

În buletinul de avalanşă se face de obicei referire la intervalul în care a avut loc ninsoarea. 

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zăpadă proaspătă foarte uşoară

Zăpadă proaspătă cu densitate foarte scăzută, de circa 30 kg/m³ (pulver)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zăpadă udă

Strat de zăpadă aflat la o temperatură de 0°C. Apa este vizibilă în strat şi va curge când se va face un bulgăr.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zăpadă umezită

Strat de zăpadă aflat la temperatura de 0°C. Apa nu este vizibilă în strat şi nu va curge când se va face (cu uşurinţă) un bulgăr.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zăpadă vălurită, încrețită

Creste de eroziune pe suprafața zăpezii, de formă alungită, orientate spre direcția din care bate vântul; a nu se confunda cu dunele de zăpadă (sastrugi)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zăpadă veche, strat vechi de zăpadă

Straturi de zăpadă depuse înainte de căderea zăpezii proaspete, formate din cristale care au suferit deja transformări.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


zloată; zăpadă fleşcăită, saturată cu apă

Particule rotunde distincte, complet acoperite de apă (conținutul de apă lichidă > 15% (volume fraction))                                             

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zonă de plecare/declanşare

Parte a terenului de unde s-a declanşat avalanșa

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zonă periculoasă (în caz de avalanşă)

Regiune în care pot fi surprinse de avalanşă persoane sau obiecte

Atenție:
Expresia este folosită în general în buletinul nivologic cu următorul înțeles: regiune în care suprasarcina exercitată de un schior sau turist poate declanşa o avalanşă.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zona alpină înaltă

Regiune situată aproximativ peste 3000 m (în special zone glaciare)

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zona de alimentare / declanşare (a avalanşelor)

Zona de unde se pot declanşa un număr de avalanşe

Termenul este adesea asociat cu avalanșele mari, de tip 4 și 5.

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


Zone sigure

Zone în care a fost eliminat pericolul de avalanşă sau alte pericole specific alpine, prin aplicarea de măsuri tehnice sau temporare

© EAWS     en de fr it es ca sk ro no


© EAWS     en de fr it es ca sk ro no